جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان خاش، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ ۱۹ مرداد ۹۹ از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۳۰برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان خاش موفق به افزایش ۱۴۴ درصدی در شاخص سود خالص شد.

جزییات عملکرد این شرکت به شرح جدول است.