جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان خزر، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ ۱۹ مرداد ۹۹ از ساعت ۱۱:۲۰ تا ۱۴:۲۰ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان خزر موفق به افزایش ۳۳ درصدی در شاخص سود عملیاتی شد.

جزییات عملکرد این شرکت به شرح جدول است.