جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت فولاد و چدن و ماشین سازی دورود، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ ۲۰مرداد ۹۹ از ساعت ۱۲:۲۰ تا ۱۳:۴۵ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت فولاد و چدن و ماشین سازی دورود موفق به افزایش ۱۵۹درصدی در شاخص سود خالص شد.

همچنین این شرکت توانست در شاخص فروش، 54 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه دوره قبل داشته باشد.