جلسه بررسی عملکرد سه ماهه اول سال جاری شرکت ایران سازه، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ ۲۱مرداد ۹۹ از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۳۰برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، مقرر شد گزارش عملکرد ایران سازه پس از بررسی مجدد از طرف شرکت، به هلدینگ سیمان تامین ارائه گردد.