طی حکمی از طرف رضا جمارانیان، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، محمدرضا علوب به عنوان معاون امور شرکت‌ها و مجامع منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، جمارانیان در جلسه معارفه معاون امور شرکت‌ها و مجامع استراتژی‌ها و طرح‌های توسعه‌ای سیتا را تشریح کرد.

محمدرضا علوب، معاون امور شرکت‌ها و مجامع شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین دارای مدرک تحصیلی دکترای حسابداری است.

وی پیش از این در سمت‌هایی بسیاری مشغول به فعالیت بوده که از جمله مدیرعامل و عضو هیات مدیره سمگا، مدیرمالی شرکت سرمایه گذاری غدیر، نایب رییس هیات مدیره گروه هتل‌های نووتل و ایبیس و عضو هیات مدیره کارگزاری آگاه را شامل می‌شود.