کوره واحد یک شرکت سیمان دورود، از جمله شرکت های تابعه شستا و سیتا بعد از ۱۳ ماه توقف مجددا راه اندازی و به مدار تولید بازگشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، در این تعمیرات ۱۷ متر از کوره واحد یک آجر چینی و سایر تجهیزات مکانیک و برق و اتوماسیون سرویس و آماده جهت راه اندازی شدند.

لازم بذکر است که فرآیند تولید سیمان در این واحد بصورت تر انجام می شود و دارای کلینکر تولیدی با کیفیت بالا و بمقدار ۴۰۰ تن در روز است.