بر اساس ممیزی انجام شده توسط شرکت بیکران راهکار سعادت و ارزیابی تطابق فعالیت‌ها و فرآیندهای شرکت سیمان بجنورد با الزامات بین المللی سیستم‌های مدیریت کیفیت، مدیریت محیط زیست و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، شرکت سیمان بجنورد موفق به صدور گواهینامه توسط BRSM برای مدت سه سال گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت‌ سرمایه‌گذاری سیمان تامین، سید حسن معصومی، مدیرعامل سیمان بجنورد با اشاره به اینکه شرکت سيمان بجنورد به عنوان تولید کننده کلینکر و انواع سیمان، از سال ۱۳۸۰ با استقرار و نگهداری سامانه های مدیریتی به صورت یکپارچه(IMS)، با بکارگیری دانش فنی و استفاده از نیروهای توانمند و در سايه مشاركت پرسنل و تعامل موثر با ذینفعان و تبعیت از الزامات قانونی، گام های موثری بردارد گفت: امیدواریم با تلاش همه همکاران، بهبود و اعتلای شرکت سیمان بجنورد، استمرار یابد.