شرکت سیمان سفید نی ریز از جمله شرکت های تابعه شستا و سیتا برای برای دومین سال پیاپی موفق به دریافت تنديس رعايت حقوق مصرف كننده شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان، شرکت سیمان نی‌ریز ازسوی سـازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به منظور تقدیر از فعالیت واحدهاي حامي حقوق مصرف كنندگان، انتخاب و تنديس طلايي اين جشنواره به داود اكبري شهرستانی، مدیر عامل شرکت سیمان سفيد ني ريز اهداء شد.

اکبری شهرستانی ضمن تقدیر از پرسنل زحمتکش شرکت سیمان نی ریز، گفت: بدون شک موفقیت شرکت های سیمانی از جمله شرکت سیمان سفید نی‌ریز مرهون زحمات پرنسل این شرکت و برنامه ریزی های راهبردی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین است.

وی با اشاره به این که شرکت سیمان سفید نی‌ریز در شرایطی موفق به کسب این تندیس شد که سال جاری برای صنعت سیمان سالی همراه با دشواری های فراوان بود اما خوشبختانه با پیروی از برنامه ریزی های هلدینگ های بالادستی موفق به کسب این عنوان شدیم.

اکبری شهرستانی همچنین توضیح داد: سامانه سیمانیاب که به تازگی افتتاح شده است، گام بزرگی در راستای رعایت حقوق مصرف کننده برداشته و با احتساب این سامانه رضایت بیشتر مشتریان محترم شرکت را تامین خواهیم کرد.