آخرین گردهمایی مدیران عامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین در سال ۹۹ به مناسب هفتاد سالگی شرکت سیمان فارس و خوزستان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، در این مراسم در این مراسم عزت اله اکبری تالارپشتی(رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی)، رضا جمارانیان(مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری سیمان تامین)، حمیدرضا هوشیاری(مدیرعامل شرکت سیمان فارس و خوزستان، معاونان و مدیران هلدینگ‌ها و مدیران عامل شرکت‌های تابعه سیتا و سفارس حضور بهم رساندند. همچنین طی این مراسم شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین و سیمان فارس و خوزستان میزبان مدیران عامل پیشین دو شرکت نیز بودند.

در این مراسم عزت اله اکبری تالارپشتی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عملکرد شرکت‌های تابعه سرمایه گذاری سیمان تامین را مناسب ارزیابی کرد.

مجید وفاپور، رییس هیات مدیره شرکت سیمان فارس و خوزستان به ارائه عملکرد تجمیعی کل شرکت های تابعه سیتا پرداخت و از روند سوددهی گزارش جامعی ارائه کرد.

حمیدرضا هوشیاری، مدیرعامل شرکت سیمان فارس و خوزستان نیز در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره شیوه سهامداری سیتا، عملکرد شرکت‌های تابعه، تاریخچه شرکت سیمان فارس و خوزستان و خدمات ارزنده مرحوم منوچهر سالور (پدر صنعت سیمان) پرداخت.

همچنین مدیران عامل پیشین دو شرکت مورد تقدیر قرارگرفتند و برخی از آن ها به ذکر خاطره از روند شکل گیری صنعت سیمان در کشور و خدمات مرحوم سالور پرداختند.

در بخش دیگری از مراسم آخرین گردهمایی مدیران عامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین در سال 99 و هفتاد سالگی شرکت سیمان فارس و خوزستان از شرکت های برتر تابعه سیمان تامین و فعالیت های گروهی ویژه در شرکت های تابعه تشکر به عمل آمد و با اهدای لوح مورد تقدیر قرارگرفتند.

در بخش پایانی این مراسم کتاب خاطرات مرحوم سالور که به تازگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان تجدید چاپ شده رونمایی شد و حاضران در جلسه به امضای یادبود این مهندس فقید پرداختند.