طی حکمی از طرف رضا جمارانیان، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، محمد غفران خلقی به عنوان مدیرعامل شرکت سیمان قاین منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، با توجه به پایان دوران خدمت علیرضا اکبری مطلق مدیرعامل سابق سیمان قاین، طی مراسمی از زحمات ایشان تقدیر و محمد غفران خلقی به عنوان مدیرعامل شرکت سیمان قاین منصوب شد.

محمدغفران خلقی دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و دارای سوابق اجرایی و مدیریتی در صنعت سیمان است. وی پیش از این عضو هیات مدیره سیمان فارس نو، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعت سیمان(سیدکو) و مدیرفنی و مهندسی شرکت سیمان فارس و خوزستان بوده است.