مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان شاهرود در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ پس از خذ گزارش مقبول از حسابرسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان شاهرود موفق به رشد ۲۴۷ درصدی در شاخص سود خالص نسبت به سال مالی گذشته شد.