مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان ارض العماره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ پس از خذ گزارش مقبول از حسابرسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان ارض العماره موفق به کسب ۱۵ میلیارد تومان سود خالص شد.