مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان صوفیان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ پس از خذ گزارش مقبول از حسابرسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان صوفیان موفق به رشد ۳۴۹ درصدی در شاخص سود خالص نسبت به سال مالی گذشته شد.