مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان خزر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ پس از اخذ گزارش مقبول از حسابرسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان خزر موفق به رشد ۸۷ درصدی در شاخص سود خالص نسبت به سال مالی گذشته شد.