مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان بجنورد در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ پس از اخذ گزارش مقبول از حسابرسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان بجنورد موفق به رشد ۶۲ درصدی در شاخص سود خالص نسبت به سال مالی گذشته شد.