مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان سفید نی‌ریز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ پس از خذ گزارش مقبول از حسابرسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان سفید نی‌ریز موفق به رشد ۱۴۸ درصدی در شاخص سود خالص نسبت به سال مالی گذشته شد.