مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان ساوه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ پس از اخذ گزارش مقبول از حسابرسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان ساوه موفق به رشد ۱۲۲ درصدی در شاخص سود خالص نسبت به سال مالی گذشته شد.