مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان بهبهان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ پس از اخذ گزارش مقبول از حسابرسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان بهبهان موفق به رشد ۹۱ درصدی در شاخص سود خالص نسبت به سال مالی گذشته شد.