مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان فارس و خوزستان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ پس از اخذ گزارش مقبول از حسابرسی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان فارس و خوزستان موفق به رشد ۷۰ درصدی در شاخص سود خالص نسبت به سال مالی گذشته شد.