در شرایطی که بسیاری از کارخانه های تولیدی در کشور با کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیرو روبرو شدند، هلدینگ سیمانی شستا با حمایت های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و رهنموندهای مدیرعامل شستا توانست، علاوه بر حفظ اشتغال موجود سطح تولید را از ۶۵ درصد ظرفیت به ۹۵ درصد برساند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، در این راستا علاوه بر این که شرکت های تابعه بزرگترین هلدینگ سیمانی خاورمیانه نه تنها تعدیل نیرو نداشتند بلکه به افزایش تولید نیز دستیافتند. گفتنی است در مجموعه شرکت های سیمانی شستا حدود ۱۱ هزار نفر مشغول هستند و در دو سال گذشته تعدیل نیرو رخ نداده است.

تولید سیمان در شرکت های سیمانی تابعه شستا در سال ۹۹ نسبت به سال دو سال پیش ۲۶ درصد رشد داشته و این در حالی است که متوسط رشد کل صنعت در همین بازه زمانی به ۲۳ درصد می رسد. علاوه بر این ۱۴ شرکت سیمانی از مجموع ۱۷ شرکت سیمانی تابعه شستا از بدو تولید تا سال ۹۹ موفق به کسب رکورد بیشترین میزان تولید شدند. همچنین ۱۶ شرکت سیمانی نیز نسبت به متوسط میزان تولید در ۳ سال گذشته رکورددار میزان تولید در سال ۹۹ شدند.

شستا همچنین با هدف اشتغالزایی در مناطق محروم و تقویت زیرساخت های تولید به نفع مردم همجوار با کارخانه های سیمانی شستا، به دنبال توسعه زنجیره ارزش سیمان و قطع وابستگی به آجرنسوز است. با توجه به این که میزان تولید آجر نسوز در کشور کمتر از نیاز داخلی است، شستا در نظر دارد با راه اندازی خطوط تولید آجر نسوز علاوه بر اشتغالزایی و هدایت نقدینگی به سمت بخش تولید، زنجیره ارزش را در راستای صیانت از سرمایه های مردمی راه اندازی کند.