جلسه بررسی عملکرد صورت سود و زیان شرکت سیمان ارض العماره، از شرکت‌های تابعه سیمان تامین در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۰ از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۵:۳۰ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سیمان ارض العماره موفق به کسب ۱۴ میلیارد تومان سود خالص شد.

جلسات بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه سیمان تامین با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.