شرکت سیمان زنجان از جمله شرکت های تابعه شستا علاوه بر خروج از زیان دهی موفق به رشد 1527 درصدی در شاخص سود خالص شد و توانست در سال 99 رکورد تولید از بدو تاسیس را بشکند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، مجدالدین خادمی، مدیرعامل شرکت سیمان زنجان با اشاره نقش بسیار مهم شستا و سیتا در تعیین استراتژی های سیمان زنجان گفت: متاسفانه سیمان زنجان سال ها دچار زیان دهی شده بود اما خوشبختانه با حمایت های شستا و سیتا این شرکت از زیان دهی خارج و به سوددهی مناسبی رسید.

وی افزود: در دو سال اخیر دستاوردهای قابل توجهی در سیمان زنجان حاصل شده که از جمله می توان به راه اندازی خط دوم نیمه تعطیل کارخانه با تامین گیربکس و افزایش راندمان تولید کارخانه، افزایش ۱۷۸ درصدی وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت، افزایش ۲۰ درصدی حاشیه سود ناخالص، ۱۵ درصدی حاشیه سود عملیاتی و ۱۳ درصدی حاشیه سود خالص نسبت به سال گذشته، کاهش دوره وصول مطالبات از ۱۸ روز به ۶ روز، حذف فروش اعتباری از مرداد ماه سال ۹۹  و افزایش ۱۹ درصدی میزان تولید اشاره کرد.

وی با اشاره به عدم افزایش منطقی قیمت سیمان طی سال های گذشته گفت: در شرایطی که قیمت دستوری سیمان در سال های گذشته تابع شرایط کلی اقتصاد نبود اما شرکت موفق به افزایش و بهبود عملکرد شد. دلیل اصلی این مهم ایجاد شفافیت، افزایش کیفیت فروش، کنترل قیمت تمام شده و کاهش ظرفیت بلااستفاده است.