شرکت سیمان غرب از جمله شرکت های تابعه شستا در شاخص سود خالص در دو سال اخیر 193 درصد رشد داشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، مسعود جلیلیان، مدیرعامل شرکت سیمان غرب با اشاره به این که افزایش سوددهی و بهبود روند فروش در سیمان غرب به دلیل رهنمودهای مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی و سیمان تامین است، گفت: افزایش سود ناخالص از ۳۹ درصد به ۴۵ درصد و سود خالص از 25 درصد به ۳۱ درصد، افزایش ۲۶ درصدی فروش مقداری صادراتی در راستای ارتقای بازارهای صادراتی و افزایش ارزآوری برای کشور و افزایش ۱۳۸ درصدی وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت بخشی از دستاوردهای سیمان غرب در دو سال اخیر است.

وی همچنین به کاهش دوره وصول مطالبات تجاری از ۶۰ روز به ۱۳ روز و حذف فروش اعتباری از مرداد ماه سال 99 اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ بازده دارایی ها از ۲۳ به ۳۳ و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام از ۳۶ درصد به ۵۷ درصد نیز در همین دوره محقق شده است.

وی با اشاره به عدم افزایش منطقی قیمت سیمان طی سال های گذشته گفت: در شرایطی که قیمت دستوری سیمان در سال های گذشته تابع شرایط کلی اقتصاد نبود اما شرکت موفق به افزایش و بهبود عملکرد شد. دلیل اصلی این مهم ایجاد شفافیت، افزایش کیفیت فروش، کنترل قیمت تمام شده و کاهش ظرفیت بلااستفاده است.