شرکت سیمان بهبهان از جمله شرکت های تابعه شستا در شاخص سود خالص در دو سال اخیر 254 درصد رشد داشت و توانست در سال 99 رکورد تولید از بدو تاسیس را بشکند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، جعفی مطیعی، مدیرعامل شرکت سیمان بهبهان با تاکید بر حمایت های شستا و سیتا از شرکت های تابعه از جمله سیمان بهبهان گفت: در دوره بخش قابل توجهی از مشکلات نهادینه شده در کارخانه های سیمانی توسط حمایت های شستا و سیتا برطرف شد.

وی افزود: کارخانه های سیمانی در این دوره توانستند رکوردهای ماندگاری بر جاگذارند. برخی از دستاوردهای دو سال اخیر سیمان بهبهان شامل افزایش 7 درصدی تولید نسبت به متوسط سه سال گذشته، افزایش 380 درصدی وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی شرکت و افزایش حاشیه سود ناخالص از 46 درصد به 48 درصد و حاشیه سود عملیاتی از 28 درصد به 37 درصد و حاشیه سود خالص از 41 درصد به 45 درصد می شود.

مطیعی با اشاره به این که بهبود بازده دارایی ها از 37 درصد به 52 درصد و بازده حقوق صاحبان سهام از 60 درصد به 81 درصد رسیده است، افزود: در دوره ساله اخیر همچنین افزایش 20 درصدی کل فروش مقداری و 81 درصدی فروش مقداری صادراتی در سال 99، کاهش 18 درصدی مانده مطالبات جاری شرکت نسبت به ابتدای دوره و کاهش دوره وصول مطالبات از 103 روز به 49 روز در سال 99 و حذف فروش اعتباری از مرداد ماه سال 99 محقق شده است.

وی با اشاره به عدم افزایش منطقی قیمت سیمان طی سال های گذشته گفت: در شرایطی که قیمت دستوری سیمان در سال های گذشته تابع شرایط کلی اقتصاد نبود اما شرکت موفق به افزایش و بهبود عملکرد شد. دلیل اصلی این مهم ایجاد شفافیت، افزایش کیفیت فروش، کنترل قیمت تمام شده و کاهش ظرفیت بلااستفاده است.