محمدرضا آبی پور معاون استانداری و ناصر فغفوری رئیس سازمان صمت استان زنجان از کارخانه سیمان زنجان بازدید کردند.

مجدالدین خادمی با اشاره به آسیب های قطع برق به کارخانه سیمان زنجان گفت: 24روز برق مصرفی کارخانه قطع و علی رقم زیان بیست وپنج میلیاردی همه موجودی های داخل سیلو که بالغ بر 8هزار تن بود، از طریق بورس کالا روانه بازار شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان زنجان، خادمی با اشاره به این که سیمان زنجان از زیرمجموعه های شرکت شستا و سیتا است توضیح داد: صدرصد تولیدات این شرکت مانند دیگر شرکت های تابعه شستا را از طریق بورس کالا عرضه می شود.

وی افزود: تعداد مشتریان این شرکت قبل از ورود به بورس کالا 11 نفر بوده که پس از عرضه سیمان این شرکت در بورس کالا این تعداد به 720نفر رسیده و تولیدات این کارخانه از طریق بورس کالا روانه بازار استان می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه سال گذشته 21 روز برق و 85 روز گاز کارخانه قطع بوده سعی شده با خرید کلینکر از زیر مجموعه های شستا و سیتا رکورد تحویل سیمان در سالهای متمادی شکسته شد.

مدیرعامل شرکت سیمان زنجان به وجود برخی واسطه ها در شرایط التهاب بازار اشاره کرد و گفت: متاسفانه عده ای با موج سواری و به دلیل منافع شخصی مخالف عرضه کامل شرکتهای سیمانی در بورس کالا هستند.

خادمی پیشنهاد کرد جهت ایجاد شفافیت در بازار بهتر است اولویت قطع برق وگاز برای کارخانجاتی باشد که محصولات خود را بصورت سنتی و خارج از بورس کالا عرضه می کنند.

مدیرعامل شرکت سیمان زنجان در ادامه صحبتهای خود هشدار داد: با توجه به خسارت وارده به سیمان زنجان و تعمیرات ناخواسته در این فصل سال، در صورت قطع برق و گاز این کارخانه در فصل زمستان احتمال ورشکستگی کارخانه محتمل خواهد بود.

درپایان این جلسه آبی پور معاون استانداری و فغفوری رئیس سازمان صمت استان زنجان قول مساعدت و همکاری جهت تامین برق مصرفی کارخانه در این شرایط و فصول سرد سال را دادند.