شرکت سیمان سفید نی ریز از جمله شرکت های تابعه شستا در شاخص سود خالص در دو سال اخیر ۲۷۸ درصد رشد داشت و توانست در سال ۹۹ رکورد تولید از بدو تاسیس را بشکند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، داود اکبری شهرستانی، مدیرعامل شرکت سیمان سفید نی ریز با اشاره به این که افزایش سوددهی و بهبود روند فروش در سیمان سفید نی ریز به دلیل رهنمودهای مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی و سیمان تامین است، گفت: افزایش تولید سیمان سفید به میزان ۴۴ درصد در سال ۹۹ نسبت به دوره مشابه در راستای جهش تولید، افزایش ۱۹ درصدی فروش مقداری صادراتی در سال ۹۹ و دستیابی به رکورد فروش ۱۹۴,۱۷۲ تن در سال برای اولین بار بخشی از دستاوردهای سیمان سفید نی ریز در دو سال اخیر است.

وی همچنین به افزایش حاشیه سود ناخالص از ۴۰ درصد در سال ۹۸ به ۴۷ درصد در سال ۹۹ اشاره کرد و گفت: کاهش دوره وصول مطالبات از ۱۰ روز در سال ۹۸ به ۲ روز در سال ۹۹، حذف فروش اعتباری از مرداد ماه سال ۹۹ و واحد نمونه صنعتی و صادر کننده استان فارس از دیگر افتخارات شرکت سیمان نی ریز در دوره اخیر است.

وی با اشاره به عدم افزایش منطقی قیمت سیمان طی سال های گذشته گفت: در شرایطی که قیمت دستوری سیمان در سال های گذشته تابع شرایط کلی اقتصاد نبود اما شرکت موفق به افزایش و بهبود عملکرد شد. دلیل اصلی این مهم ایجاد شفافیت، افزایش کیفیت فروش، کنترل قیمت تمام شده و کاهش ظرفیت بلااستفاده است.