در اواخر بازار دیروز شایعه ای در باره عرضه اولیه سیمان آبیک در بین فعالان منتشر شد. این موضوع را از مدیرعامل سیتا و یکی از مدیران سازمان بورس پیگیری کردیم و آنها پاسخ دادند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به نقل از همفکران، رضا جمارانیان مدیر عامل سیتا گفت: هنوز در حال طی کردن پروسه پذیرش و عرضه آبیک در بورس هستیم و این کار در مراحل نهایی است. هم اکنون در مرحله ثبت ناشر هستیم.

مجید نوروزی معاون ناشران و اعضاء نیز در این مورد گفت: هنوز نماد درج نشده است و بعد از این مرحله باید یک سری اطلاعات مثل امیدنامه و ارزشگذاری روی کدال منتشر شود. احتمالا اواخر مرداد سیمان آبیک آماده عرضه در بازار باشد.

رضا جمارانیان درزمان عرضه اولیه سیتا، سیمان آبیک را بزرگترین تولیدکننده سیمان در ایران و خاور میانه نامیده بود و قول عرضه اولیه آن را ظرف سه ماه داده بود. مهمترین سهامداران سابیک، شرکت سیمان خوزستان با 98.3 درصد ، سیتا با 0.57 درصد و سیمان بهبهان، سیمان فارس نو، سیمان فارس با 0.47 درصد هستند. در نتیجه مهمترین شرکت های سیمانی بورس از عرضه اولیه این شرکت سود می برند و خبر عرضه اولیه سابیک می تواند روز شگفت انگیزی برای سیمانی ها خلق کند.