بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیمان تامین، سیدحامد عسگری خبر از تهیه و تنظیم سندچشم انداز صنعت سیمان داد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین با اشاره به اهمیت نگاه به اینده و توجه به بهسازی صنعت سیمان اعلام داشت: با همراهی و همکاری مدیران شرکت های تابعه و با در نظر داشتن ظرفیت ها، امکانات و راه کارهایی که با خردجمعی مهندسان و پیشکسوتان صنعت سیمان تهیه و تنظیم شده است، حرکت به سمت داشتن یک سندچشم انداز در صنعت سیمان را می توان امیدوارانه دنبال نمود.

سیدحامد عسگری افزود: صنعت سیمان با توجه به قدمتی که دارد، در این مقطع از زمان نیازمند بازبینی در توسعه است. این سند می تواند به تعریف پروژه های اثربخش با در نظر داشتن ظرفیت های استانی که به افزایش بهره وری و کارایی و تعریف پروژه های توسعه ای منجر می شود، کمک شایانی کرده و امروز با همراهی مدیران شرکت های تابعه می توان گام های موثری در این صنعت برداشت.

بر اساس پایگاه اطلاع رسانی سیمان تامین، این شورا برای تنظیم سند چشم انداز 12 ساله و نقشه راه فناوری 3 گروه پروژه در هلدینگ سیمان تامین شروع به کار کرده و مراحل برنامه ریزی و تدوین خود را با توجه به در نظر داشتن ظرفیت های بومی هر استان پیش می برد.