بنا بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سولیران آگهی مزایده عمومی ماشین آلات خود را منتشر کرد.

متقاضیان محترم می توانندبه منظور هماهنگی لازم جهت بازدید و هرگونه سوال احتمالی با شماره 09125017452 و یا شماره تماس 02166283155 تماس حاصل نمایند.