بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، سمینار هوش تجاری شستا به میزبانی شرکت  سرمایه گذاری سیمان تامین در سالن اجتماعات شرکت بازرسی کالا در تهران برگزار شد.

دکتر آرش حبیبی آزاد، معاون اقتصادی و برنامه ریزی هلدینگ به عنوان سخنران اول، در این سمینار ضمن خیر مقدم به تمامی همکاران و مدیران عامل شرکت های تابعه سیمان تامین که از سراسر کشور در این سمینار حضور دارند، بیان داشتند: این سمینار تداوم نگاهی است به حوزه هوش تجاری که در دوره جدید در مجموعه شستا به آن توجه ویژه ای شده است و با استقبالی که از این سمینار توسط مدیران عامل شرکت های سیتا شده است، نوید بخش پیشتاز بودن شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین خواهد بود.

در این سمینار مهندس حلاجی، مدیر نظارت بر هلدینگ در مجموعه شستا، ضمن تشکر از برگزاری چنین سمیناری در حوزه هوش تجاری، آینده فناوری را آینده ای روشن برای عرصه Bi  در مجموعه شستا دانسته و بر ضرورت پیگیری و انسجام در حوزه فناوری تاکید کردند.

در ادامه این سمینار، معاون فناوری اطلاعات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، دکتر کمانقد، به ارائه و معرفی سامانه هوش تجاری مجموعه شستا پرداختند و توضیحات مبسوط و عملی نسبت به سامانه  Bi ارائه داشتند و در انتها به سوالات مدیران حاضر در سمینار پاسخ دادند.