عصر امروز در طی حکمی ارسطو زاده به سمت رییس حراست شرکت سیمان تامین منصوب گردید و از زحمات آقای مهندس رحیمی تقدیر گردید.
امروز با حضور حمیدرضا هوشیاری ریاست شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین و مهدی مقدم معاونت حراست شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، آقای ارسطو زاده به سمت مدیر حراست شرکت سیمان تامین منصوب گردید.
در ابتدا مهندس هوشیاری با تاکید بر اهمیت حراست در مجموعه های اقتصادی جلسه را آغاز کردند و از تاثیر حراست در بالا بردن سطح کیفی محصولات تولیدی و روشن شدن نقاط ضعف و دور بودن مجموعه ها از فساد فرمایشاتی ایراد کردند.
در ادامه دکتر مقدم با سخنانی درباره صبغه جدید در حراست مجموعه شستا با محوریت متخصص بودن افراد، آگاه بودن بر فرآیندها و تسلط بر موضوعات تخصصی سخن راندند‌.
ایشان افزودند: کار شبانه روزی، اخلاق کاری و صیانت از آبروی چهره سازمانی ویژگی های اصلی حراست های جدید در تمامی شرکت های شستا هستند و برای رسیدن به این هدف درگیر روزمرگی نبودن لازمه اصلی این کار است.
ایشان در انتها تاکید داشتند: حراست کار یک فرد نیست و تمامی اعضای مجموعه طبق ماده ۶۰۶ مسئولین حراست مجموعه ها هستند.
در آخر از زحمات آقای مهندس رحیمی تشکر و تقدیر شد.