درددل یک کارگر در مرقد امام(ره) خطاب به وزیر کار:
نگذارید لبخندی را که شما روی لب کارگر نشاندید، تلخ کنند!

🔴 عبدالملکی شایعه کاهش دستمزد مصوب سال ۱۴۰۱ را قاطعانه تکذیب کرد