به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین، در راستای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه سیمان حمیدرضا هوشیاری، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین به همراه یک تیم کامل تخصصی متشکل از معاونت‌های مالی و اقتصادی، امور شرکت‌ها و فنی و صنعتی در سفری دو روزه عازم استان اردبیل شدند.

در این سفر با برنامه‌ریزی قبلی از محل طرح احداث کارخانه سیمان در شهرستان خلخال، جاده اسالم با فاصله 135 کیلومتری از مرکز استان، بازدید جامعی با حضور مسؤولان محلی جهت بررسی موقعیت مکانی، نقشه‌های اولیه و شرایط معدن و … انجام شد.

در ادامه جلسه‌ای در محل استانداری اردبیل با حضور سید حامد عاملی استاندار اردبیل و معاونان وی در حوزه سرمایه‌گذاری تشکیل و ضمن ارائه گزارش بازدید جوانب اجرای پروژه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

استاندار اردبیل با تأکید بر لزوم بررسی همه جانبه طرح به ویژه تحلیل بازار فروش و تأثیر متقابل اجرای این طرح بر کارخانه موجود در استان تصریح کرد در صورت داشتن توجیه اقتصادی و فنی پروژه که از سوی شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین ظرف یک ماه آینده اعلام خواهد شد، استانداری نیز در تأمین منابع و نقدینگی مورد نیاز از محل تسهیلات بانکی مساعدت خواهد کرد.

انتهای پیام/