شرکت سولیران (سهامی عام – در حال تصفیه) در نظر دارد آهن آلات و ضایعات فلزی خود را از طریق مزایده عمومی با وضع موجود و مشخص شده به فروش برساند. متقاضیان میتوانند با مراجعه به نشانی تهران، کیلومتر 16 جاده قدیم کرج (فتح)، خیابان سولیران، شرکت سولیران، از روز چهارشنبه مورخ 1401/8/18 لغایت روز سه شنبه مورخ 1401/8/24 ( همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح لغایت 15)با پرداخت مبلغ 500 هزار ریال به شماره حساب 5457559315 بانک ملت به نام شرکت سولیران، اسناد مزایده را دریافت نموده و ضمن مطالعه ضوابط و رعایت مقررات مربوطه پیشنهاد قیمت خود را همراه با اوراق تکمیل شده در پاکت‌های در بسته مزایده قرار داده و از همان تاریخ نشر اولین آگهی تا ساعت 16روز سه شنبه مورخ 1401/8/24 به نشانی تهران، خیابان بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه چهارم،پلاک 4 شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین، طبقه سوم واحد حراست، تحویل و رسید دریافت نمایند.

متقاضیان میتوانند به منظور هماهنگی لازم برای بازدید و یا هرگونه سوال احتمالی در زمینه موضوع مزایده با شماره تلفن همراه 09121306244 یا 66282692 تماس حاصل نمایند. بازگشایی پاکات با حضور نمایندگان شرکت سولیران، نهادهای نظارتی ساعت 14 روزشنبه مورخ 1401/08/28 در خیابان بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه چهارم، پلاک 4 سالن همایش‌های شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین برگزار می‌گردد. ضمنا اسناد مزایده از طریق سایت‌های www.ssic.ir و www.tamin-cement.com نیز پس از پرداخت وجه به صورت اینترنتی قابل دریافت می‌باشد که پرینت پرداخت وجه می‌بایست ضمیمه اسناد گردد. درصورت تمدید مهلت یا تاریخ بازگشایی پاکات مراتب از طریق سایت های مذکور اطلاع رسانی می‌گردد.

برای دریافت اسناد مزایده اینجا کلیک کنید.