به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین، ارزیابی توسعه‌ای از شرکت‌های تابعه شرکت مادر تخصصی سیتا به مدت پنج روز توسط اساتید دانشگاهی در محل شرکت بازرسی کالای تجاری انجام شد.

در این ارزیابی، مهارت‌ها، سازگاری سازمانی و نیازهای توسعه‌ای افراد از نظر شایستگی‌های مختلف برای موفقیت در کار با استفاده از چندین ابزار مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت مادر تخصصی سیمان تامین برای ارزیابی نیروهای خود در شرکت‌های تابعه شامل کارشناسان خبره در سطوح فنی و مهندسی، تولید، فروش، بازرگانی، مالی و اداری در حوزه‌های شناسایی نیازهای آموزشی، شناسایی پتانسیل فردی و برنامه‌ریزی جهت جانشین‌پروری از نتایج این ارزیابی‌ها استفاده خواهد کرد.

در این ارزیابی مدیریت سرمایه انسانی هلدینگ سرمایه‌گذاری سیمان تامین (سیتا) اقداماتی را برای طراحی سازمانی، توسعه منابع انسانی، توسعه توانمندی‌های راهبردی و مدیریتی و برنامه‌ریزی جانشین انجام داد. این ارزیابی‌ها بدین شکل بود که اساتید متخصص دانشگاهی در حوزه مدیریت منابع انسانی برای نفرات ارزیابی شونده تمریناتی را اجرا و به شناخت دقیق‌تری از افرد مورد نظر دست پیدا می‌کردند.

متخصصان حوزه منابع انسانی در این فرآیند شایستگی‌های کارشناسان شرکت‌های تابعه را مورد ارزیابی قرار داده و با مدل شایستگی شرکت سیمان تامین و شرکت سیمان فارس و خوزستان مطابقت دادند.

مهمترین اهداف شرکت از این ارزیابی افزایش کارایی، توانمندی و بهره‌وری استعدادهای کارشناسان خبره شرکت‌های تابعه به منظور تشخیص نیازهای توسعه‌ای و آماده‌سازی کارشناسان بالقوه بارویکرد تحلیل شغل، طبقه بندی رفتاری، تحلیل نتایج خروجی به منظور مدیریت توسعه منابع انسانی است.

شایان ذکر است این ارزیابی با مشارکت 17 شرکت سیمانی آبیک، خاش، فارس نو، فارس، دورود، خوزستان، بهبهان، سفید نی‌ریز، غرب، بجنورد، ساوه، خزر، صوفیان، ارومیه، زنجان، قاین و شاهرود و کارشناسان خبره هلدینگ به تعداد 120نفر و بیش از 25 ارزیاب کننده متخصص برگزار شد.

انتهای پیام/