به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین، جلسه بررسی عملکرد زیست محیطی شرکت سیمان بهبهان، با حضور معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان و مدیر عامل این شرکت برگزار شد.

در ابتدای این جلسه آقای مهندس هادی عبدالهی زاده مدیرعامل شرکت سیمان بهبهان، گزراش مفصلی از پروژه ها، اقدامات و فعالیت های محیط زیستی شرکت سیمان بهبهان ارائه کرد و افزود: مهمترین محور های عملکرد شرکت سیمان بهبهان در دو سال گذشته در حوزه های انرژی، کاهش مصرف منابع طبیعی و مصرفی، نگهداری تجهیزات کنترل آلودگی هوا (فیلتراسیون) و کاهش مصرف آب بوده است.

عبدالهی زاده ادامه داد: با توجه به شرایط تحریمی و شرایط خاص اقلیمی کشور، حفظ شرایط موجود و تداوم اقدامات مثبت گذشته از مهمترین برنامه های این شرکت بوده است.

در ادامه فرهاد قلی نژاد معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان از اقدامات مثبت شرکت سیمان بهبهان تقدیر کرد و با اشاره به دریافت نشان صنعت سبز توسط شرکت سیمان بهبهان طی چندین سال متوالی گذشته ،شرکت سیمان بهبهان را یکی از فعال‌ترین شرکت های معدنی کشور در حوزه محیط زیست معرفی کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: الگوی عملکردی شرکت سیمان بهبهان میتواند نقشه راهی برای دیگر شرکت‌ها و کارخانجات سیمان باشد.

انتهای پیام/