به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین، شرکت ایران سازه در نظر دارد نسبت به فروش اقلام ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند از تاریخ نشر آگهی مورخ 1402/08/24 لغایت 1402/09/01 با پرداخت مبلغ 2.000.000ریال به شماره حساب 1734/318/1865792/1 بانک توسعه تعاون بنام شرکت ایران سازه(سهامی خاص) اسناد مزایده را دریافت نموده و ضمن مطالعه ضوابط و رعایت مقررات مربوطه، پیشنهاد قیمت خود را همراه با اوراق تکمیل شده در پاکت دربسته مزایده به صورت پلمب شده قرار داده و از همان تاریخ نشر آگهی تا روز شنبه مورخ 1402/09/04 به نشانی تهران – خیابان ولیعصر (عج) – خیابان شهید عباس‌پور (توانیر) کوچه روانسر – شماره 8 – به صورت حضوری به دبیرخانه محرمانه حراست، مراجعه و پاکات مربوطه را تحویل نمایند.

درضمن متقاضیان می‌توانند به منظور هماهنگی لازم برای بازدید و یا هر گونه سوال احتمالی در زمینه مزایده مذکور با شماره تلفن 88776939 و 09359797946 تماس حاصل نمایند. جلسه بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1402/09/06 برگزار می گردد. ضمنا اسناد مزایده از طریق سایت   www.iransazeh.ir  نیز قابل دریافت می باشد.

انتهای پیام/