آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای – توأمان)

تهیه، حمل و اجرای آرماتوربندی، قالب‌بندی و بتن‌ریزی دیوارهای برشی به همراه اجرای سقف عرشه فولادی به‌طور کامل در طبقات همکف به بالا در پروژه برج باغ تبریز

به گزارش روابط عمومی سیمان تأمین، شرکت ایرانسازه در نظر دارد تهیه، حمل و اجرای آرماتوربندی، قالب‌بندی و بتن‌ریزی دیوارهای برشی به همراه اجرای سقف عرشه فولادی به‌طور کامل در طبقات همکف به بالا در پروژه برج باغ تبریز را از طریق مناقصه به شرح زیر اجرا نماید:

 • موضوع مناقصه: تهیه، حمل و اجرای آرماتوربندی، قالب‌بندی و بتن‌ریزی دیوارهای برشی به همراه اجرای سقف عرشه فولادی به‌طور کامل در طبقات همکف به بالا در پروژه برج باغ تبریز
 • محل اجرای کار: شهر تبریز
 • زیربنا: حدوداً 37000 مترمربع
 • مهلت دریافت اسناد: از روز شنبه 18/09/1402 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 25/09/1402
 • دریافت پیشنهاد: تا ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 27/09/1402
 • مدت پیمان: 11 ماه شمسی
 • شاخص مبنای تعدیل: سه ماهه سوم سال 1402
 • شرح مختصری از پروژه : حدود 20000 مترمربع از عملیات اجرای عرشه فولادی به همراه 8400 مترمربع سطح کل قالب‌بندی، 350 تن انواع آرماتور گذاری و 5000 مترمکعب بتن‌ریزی در پروژه برج باغ تبریز و در طبقات همکف به بالا باقیمانده است.
 • قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ 2،000،000 ریال – به‌حساب شماره 1/1865792/318/1734 – IR250220173401111865792001 نزد بانک توسعه تعاون 1734 قابل واریز در کلیه شعب بنام شرکت ایران سازه
 • مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه کتبی و فیش واریز وجه جهت خرید اسناد
 • شرط ارزیابی مندرج در پاکت «ب» شرکت‌کنندگان، دارا بودن حداقل رتبه 5 پیمانکاری در رشته ابنیه و حداقل 3 تأییدیه رضایتمندی از کارفرمایان پیشین می‌باشد.
 • میزان سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 000/000/000/30 ریال (سی میلیارد ریال) به‌صورت فیش واریزی به‌حساب شماره 1/1865792/318/1734 – IR250220173401111865792001 نزد بانک توسعه تعاون 1734 قابل واریز در کلیه شعب بنام شرکت ایران سازه یا ضمانت‌نامه بانکی در وجه شرکت ایران سازه با اعتبار سه ماه و قابل تمدید.
 • محل دریافت اسناد: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید عباسپور (توانیر)کوچه روانسر، شماره 8، تلفکس 42001 – هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.
 • محل تسلیم پاکات مناقصه: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید عباسپور (توانیر)کوچه روانسر، شماره 8، تلفکس 42001 دبیرخانه محرمانه حراست طبقه دوم

انتهای پیام/