به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، مجمع عمومی فوق العاده سیمان تامین امروز مورخ ۴ دی ۱۴۰۲ راس ساعت ۱۰ صبح برگزار می شود.

سهامداران محترم میتوانند به طور زنده از طریق لینک زیر در مجمع حضور یابند.

Kianstream.com/tamincement