به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین، شرکت ایرانسازه در نظر دارد مناقصه‌ای جهت خرید خدمات مشاوران جهت اخذ پروانه در پروژه سایه رشت (طراح، ناظر، مجری حقوقی و آزمایشگاه) با مشخصات زیر برگزار نماید:

موضوع مناقصه: خرید خدمات مشاوران جهت اخذ پروانه در پروژه سایه رشت (طراح، ناظر، مجری حقوقی و آزمایشگاه)

محل اجرای کار: شهر رشت

زیربنا: حدوداً 2714 مترمربع

مهلت دریافت اسناد: از روز سه شنبه 12/10/1402 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 18/10/1402

دریافت پیشنهاد: تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 20/10/1402

مدت پیمان: 4 ماه شمسی

شرح مختصری از پروژه : متراژ زمین 722 متر مربع که بعد از اصلاح زمین حدوداً 664.74 و زیربنای کل 2714 متر مربع (تعدادطبقات: 6 طبقه مشتمل بر 4 طبقه روی همکف+یک طبقه همکف تجاری+1 طبقه زیر زمین) طبق مستندات موجود (کمیسیون ماده 5)

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ 2،500،000 ریال – به‌حساب شماره 1/1865792/318/1734 – IR250220173401111865792001 نزد بانک توسعه تعاون 1734 قابل واریز در کلیه شعب بنام شرکت ایران سازه

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه کتبی و فیش واریز وجه جهت خرید اسناد

میزان سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار:

برای بخش طراحی به همراه تخصیص برگه‌های طراحی و نظارت مبلغ  000/000/500 ریال (پانصد میلیون ریال) به‌صورت فیش واریزی به‌حساب شماره 1/1865792/318/1734 – IR250220173401111865792001 نزد بانک توسعه تعاون 1734 قابل واریز در کلیه شعب بنام شرکت ایران سازه یا ضمانت‌نامه بانکی در وجه شرکت ایران سازه با اعتبار سه ماه و قابل تمدید و یا 000/000/000/1 (یک میلیارد ریال) چک صیادی

برای بخش برگه‌های مجری حقوقی صرفاً 500 میلیون ریال چک صیادی و برای بخش برگه‌های آزمایشگاه بدون نیاز به اخذ تضمین

محل دریافت اسناد: رشت – کیلومتر 5 اتوبان رشت قزوین – روبروی پمپ بنزین دولت آباد – مجتمع سایه گیلان – دفتر شرکت ایران‌سازه شماره تماس 01333690851 09132080575 – هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

محل تسلیم پاکات مناقصه: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید عباسپور (توانیر)کوچه روانسر، شماره 8، تلفکس 42001 دبیرخانه محرمانه حراست طبقه دوم

انتهای پیام/