بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 06/03/1403 به نشانی : خیابان کریمخان زند خیابان ایرانشهر پلاک 237 تشکیل می‌گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

1-استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل در مورد عملکرد و صورت‌های مالی منتهی به 29/12/1402،

2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی، شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ 29/12/1402 و صورت سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 29/12/1402،

3- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/1403 و تعیین حق الزحمه ایشان

4- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت

5- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود سال مالی

6-  سایر مواردی که تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

 

دانلود فایل پیوست