با عبور از مرز 55 هزار تن ثبت شد

رکورد زنی صادرات سیمان درشرکت سیمان شاهرود

رکورد زنی صادرات سیمان درشرکت سیمان شاهرود

صادرات سیمان شاهرود در تیرماه 1398از مرز 55 هزار تن گذشت.

به گزارش  روابط عمومی سیمان تامین شستا،  از این مقدار 32/2 هزار تن به کشور روسیه 12/5 هزارتن به کشور ترکمنستان ،7هزار تن به کشور ازبکستان و3/2 هزار تن به کشور قزاقستان از مرز امیر آباد و مرزهای اینچه برون و سرخس صادرشده است .
در این ارتباط بیش از 1.2میلیون دلار ارز از طریق حواله و اسکناس وارد کشور شده و تعهدات ارزی این شرکت به سامانه نیما بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی پرداخت شده است.

##انتهای خبر

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.