گزارش صادرات ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۸ شرکت سیمان خوزستان نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت از رشد ۳۳۵ درصدی تحویلی در این مدت دارد.