شرکت FLSmidth به افزایش تولید سیمان سفید در عربستان سعودی کمک می کند.

✍به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به نقل از سایت تخصصی worldcement ، شرکت FLSmidth می گوید: در مناطق مختلف جهان، تقاضا برای سیمان سفید در حال افزایش است و بسیاری از تولید کنندگان سیمان احساس می کنند که زمان مناسب برای افزایش ظرفیت تولید سیمان سفید است.
شرکت سیمان الصفوه که در عربستان سعودی مستقر است،به تازگی با شرکت FLSmidth قرارداد خود را برای تبدیل یکی از خطوط کوره سیمان خاکستری منعقد کرده است.

بر پایه این گزارش، این قرارداد شامل اصلاح هزینه های موثر تجهیزات موجود برای ایجاد یک تاسیسات تولید سیمان سفید و خاکستری می شود.
شرکت FLSmidith تجربه های قابل توجهی در این زمینه دارد که میتوان به شرکتهای سیمان ریاض در عربستان سعودی و سیمان آدانا در ترکیه اشاره کرد.