قیمت هر سهم سهام شرکت سیمان سفید نی ریز در هشت روز گذشته 40 درصد رشد داشته که این موضوع رشد ثابت 5 درصدی در هر روز را نشان می دهد. 

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین شستا، شرکت سیمان نی ریز پیش از این نیز در 22 اسفند سال گذشته به فهرست 10 شرکت برتر بورسی که بیشترین درصد افزایش قیمت سهام را داشته اند وارد شده بود.

این شرکت بار دیگر در 22 تیرماه 1398 به عنوان یکی از 10 شرکت بورسی که بیشترین درصد افزایش قیمت سهام را داشته است معرفی شد.

تغییرات قیمت هر سهم سهام شرکت سیمان سفید نی ریز جدول تغییرات آن گویای این مهم است.

 

جدول تغییرات قیمت هر سهم سهام ( از تاریخ 12 تیر 98 تا تاریخ 23 تیر 98)

تاريخ

قیمت روز قبل مقدار آخرین قیمت تغییرات به نسبت آخرین قیمت درصد آخرین قیمت
1398/04/12 19723 20709 986 5.00
1398/04/15 20689 21723 1034 5.00
1398/04/16 21651 22733 1082 5.00
1398/04/17 22733 23869 1136 5.00
1398/04/18 23869 25062 1193 5.00
1398/04/19 25062 26315 1253 5.00
1398/04/22 26315 27630 1315 5.00
1398/04/23 27630 29011 1381 5.00