در قالب یک حکم، اکبر محمدوند کلوجه به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سولیران معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین شستا، رضا جمارانیان مدیرعامل شرکت سیمان تامین در این حکم نوشت :با استناد به مصوبات مجمع عادی به طور فوق العاده در تاریخ 8 مرداد 1397 شرکت سولیران و با توجه به سوابق ارزشمند و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سولیران منصوب می‌شوید.

او همچنین افزود: امید است تا با هماهنگی سایر اعضای هیات مدیره، در جهت تحقق اهداف تعین شده در چارچوب اساسنامه، قانون تجارت و با رعایت صرفه و صلاح شرکت مذکور و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، انجام وظیفه کنید.