با ارتقای صادرات در شرکت  سیمان شاهرود، طی مرداد ماه 98 حدود 60هزار تن  صادرات به ارزش 1.3 میلیون دلار انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سیمان تامین از سیمان شاهرود، صادرات یاد شده به مقدار 22 هزار تن به کشور ترکمنستان، 9هزار تن به کشور ازبکستان ،24 هزار تن به کشور روسیه و 5 هزار تن به کشور قزاقستان  انجام شده است.

بر اساس این گزارش، صادرات به 4 کشور یاد شده از مرزهای اینچه برون ،سرخس و امیر آباد انجام شده است .

گفتنی است که با صادرات انجام شده، بیش از 1.3 میلیون دلار ارز وارد کشور شد و تعهدات ارزی  شرکت سیمان شاهرود که از شرکت های تابعه سیمان تامین شستاست، به سامانه نیما پرداخت شده است  تا بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی عمل شود.

شایان ذکر است که از ابتدای خرداد  تا انتهای مرداد ماه سال جاری،حدود  140 هزار تن سیمان صادرات شده است.