محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی در ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی یزد از عملکرد شستا و شرکت های تابعه در بخش سیمان سخن گفت. در ادامه قسمتی از این نشست را مشاهده می‌کنید.