اینفوگرافی پروژه طرح و ساخت خط 2قطار شهری کرج


این پروژه توسط شرکت سابیر از شرکتهای تابعه سیمان تامین شستا در حال اجراست
منبع:روابط عمومی سیمان