دریچه های مهار آب در پروژه تصفیه خانه ششم آب تهران تامین و در محل پروژه تحویل شد.
به گزارش روابط عمومی سیمان تامین از سابیر، با وجود موانع ناشی از تحریم‌ها تعهدات مربوط به قرارداد طراحی و ساخت تجهیزات دریچه‌های مهار آب تصفیه خانه ششم آب تهران  با شرکت بوش آلمان عملیاتی شد .

بر پایه این گزارش، موانع تحریمی مانند انتقال ارز و حمل آن مشکلات عدیده ای ساخته بود اما با تمهید وپیگیری‌های مجدانه معاونت‌های مختلف تعداد 77 عدد از دریچه های مهار آب شامل انواع دریچه های برقی و دستی مورد نیاز پروژه در بخشهای سازه فیلتر، آشغالگیر و فلش میکسرها  روز یکشنبه مورخ 24آذر1398  وارد کارگاه شد.
بر همین اساس و  باتوجه به انتخاب پیمانکار نصب دریچه‌های مربوطه و برنامه زمان‌بندی طرح، پیش بینی می‌شود عملیات نصب و راه اندازی دریچه‌های تصفیه خانه ششم آب تهران حداکثردر 2 ماه آینده به پایان برسد.